Elektronisk Kart

Annonse


Elektronisk veinett åpnet

Elektronisk KartElveg er et elektronisk kartverk som kan bidra til en mer effektiv bruk av biltransportsystemer gjennom bedre ruteplanlegging, bedre flåtestyring, og mer effektiv meldingsformidling mellom sjåfører og sentral eller mellom sjåførene.

Sparer tid og penger
Beregninger som er gjort av Transportøkonomisk Institutt viser at effektiviteten i målte speditørfirmaer økte med 30 prosent ved bruk av forløperen til Elveg.

Firmaene fikk med andre ord gjennomsnittlig 30 prosent flere oppdrag. Kostnadsbesparelsene lå mellom to og ti prosent. Verdiskapende geografisk informasjon er med andre ord ikke å ta for mye i.

Samarbeid
Markedskanalen for Elveg i Norge er Transport Telematikk, et datterselskap av Telenor Mobil. Det elektroniske vegnettet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Telenor Mobil, Statens Kartverk og Statens Vegvesen.

Utviklerne av systemet hevder dermed at Elveg bidrar til forbedringer i ytre miljø gjennom mer effektiv og dermed mindre kjøring, færre ulykker og bedret sikkerhet på veiene. Elveg vil dessuten kunne øke for eksempel et speditørfirmas kapasitet og på den måten også bedre deres økonomi. Dermed fikk vi uttrykket verdiskapende geografisk informasjon.

Kun CD-rom
Foreløpig er det elektroniske vegnettet kun tilgjengelig på CD-rom, men på sikt, trodde styreleder i Transport Telematikk Halvor Bru, at kartbildene vil kunne være i alminnelig bruk gjennom kjørecomputere i kjøretøyer i transportsektoren så vel som i privatbiler.

I dag går informasjonen fra et sentralt kjørekontor og ut til en enkelte kjøretøyene via mobilnettet (GSM) til de bilene som har installert en tekstbasert datamaskin, eller via mobiltelefon.

Transport Telematikk regner med at TravelPilot RG05 vil høre med blant fremtidens kjørcomputere. Utstyret som er i bruk i dag koster mellom 15.000 og 30.000 kroner.

28.000 mil vei
Informasjonsmengden i Elveg er i sannhet imponerende. Alle veier over femti meter er lagt inn, totalt 280.000 kilometer veilengde. I tillegg finner du 1,9 millioner adresser, all mulig informasjon om kjøreforhold, aksellast, veiens høydebegrensning , lengde, fartsgrenser, samt innkjøring forbudt. Alle postnummer er lagt inn i tillegg til bakgrunnsinformasjon som vann, areal, stedsnavn og lignende.

Dessuten gir Elveg sjåføren den enkleste kjøreruten mellom to punkter med detaljerte anvisninger om hvordan man skal kjøre. Programmet kan også finne et kjøretøys posisjon med en nøyaktighet på pluss/minus femti meter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse