Annonse


Haiker på nett

NAF og Miljøheimevernet står begge bak tjenesten Haiketorget – en elektronisk sentral som skal koble sammen personer med bil, og personer som vil reise, men ikke har bil.

Gratis
Det er mulig å søke blant annonsene som ligger inne på basen, og det er mulig å annonsere selv. Interesserte får kontaktadresser i form av telefonnummer eller mailadresse. Selve avtalen overlates til partene selv, og best av alt er at tjenesten er gratis.

Trafikken øker
Både NAF og Miljøheimevernet er enige om at det er for få personer i bilene til vanlig. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå viser at det gjennomsnittlig sitter 1.82 personer i en bil. Det sitter færrest personer i bilen når det brukes til arbeid, da er snittet nede i 1.23 personer. Og disse er en fjerdedel av de reisene som foretas!

Trafikken i byer og tettsteder har økt med hele 3,5 prosent hittil i år. Fortsetter veksten i samme takt vil trafikken fordobles i løpet av 20 år. Den sterke veksten i trafikken truer dermed med å spise opp både miljøforbedringer og bedre framkommelighet.

Besøk nettstedet på haiketorget.miljohv.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse