Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ericsson liker å være stor

TELEGRAM: Ericsson har tjent på å være en verdensomfattende virksomhet. Det reduserer risikoen og problemer som måtte oppstå i forbindelse med nasjonale økonomier, skriver styret i bedrifter.

Den økonomiske usikkerheten i Asia har fortsatt. Situasjonen i den russiske økonomien har blitt verre, og usikkerheten i flere latinamerikanske land er også tilstede, heter det i styrets beretning. Og det er derfor Ericssons sjefer er glade for å være på plass omtrent overalt i verden. Større spredning gir mindre risiko.

Asia gleder
Styret konkluderer med at utviklingen i Asia fortsetter, og det forutsetter fortsatt vekst i Kina. Men det finnes andre økonomier i Asia som ser positive ut, og dette kan også være til glede for Ericsson. Styret trekker frem land som Singapore, Taiwan og India.

Styret slår også fast at den dårlige økonomien i Russland i liten grad har påvirket Ericssons resultater for tredje kvartal. Salget i Russland representerer bare en prosent av Ericssons totale salg.

Konvergens
Styret mener også at utviklingen de kommende årene vil gå mot en integrasjon av tele og data. Kravet fra forbrukerne vil være mobilitet, og dette vil også prege utviklingen.

Styret skriver at Ericssons posisjon innen datakommunikasjon vil bli styrket som følge av å utvikle egne produkter, og ved å kjøpe opp mindre bedrifter som har teknologi.

Stikkord: Mobil