Skjeie, Bjørn Ove

Annonse


Nye problemer for Nera

Skjeie, Bjørn Ove– Nera er omtrent der vi håpet vi ville være, uten at vi på noen måte er fornøyd med resultatet, sier adm. dir. Bjørn Ove Skjeie til IT-avisen.

Både transmisjons- og satellitt-selskapet står overfor problemer som må løses, om selskapet skal klare å bedre sin økonomiske situasjon på lang sikt.

Trenger frisk kapital
Frisk kapital vil Nera behøve mye av, skal det kunne finansiere det omfattende utviklingsarbeidet som er nødvendig før selskapet kan vise fram et leveringsklart produkt. Etter planen skal det kunne skje i år 2000. Først året deretter forventes det at salget vil gi utslag på regnskapet.

– Enten vi får inn frisk kapital eller ikke, Nera vil uansett ha økonomi til å gjennomføre ICO-avtalen, sier Skjeie.

Satellitt-kontrakt
Kontrakten med ICO om levering av 25.000 håndholdte satellittelefoner, kom akkurat i grevens tid for Neras satellittvirksomhet. Avtalen bekrefter at selskapet fortsatt hører hjemme i førstedivisjon blant leverandørene av satellittelefoner.

– Avtalen bekrefter behovet for å finne en nye eierstruktur. Det betyr ikke nødvendigvis at vi vil selge satellittvirksomheten. Vi kan også hente inn frisk kapital gjennom et samarbeid med industrielle eller finansielle investorer, sier Skjeie.

– En slik avtale, uansett hvilken løsning som velges, ligger 6 – 12 måneder fram i tid, anslår Skjeie.

Mister ordrer
Transmisjons-virksomheten hadde i tredje kvartal en vesentlig reduksjon i ordretilgangen sammenlignet med andre kvartal. Mens selskapet i vår måtte permittere ansatte ved produksjonsanlegget på Kokstad, sliter det nå med å få unna alle ordrene som ble inngått i sommer. Dette til tross for at produksjonskapasiteten av SDH-radioer ved anlegget på Kokstad er doblet på kort tid, og at PDH-radioer nå produseres ved Kitrons fabrikkanlegg i Risør.

– Transmisjonsselskapet mister nå ordrer der kravet til hurtig levering er avgjørende for hvem som får kontrakten. Nera håper å redusere sårbarheten overfor svingninger i etterspørselen ved å bruke underleverandører i større grad enn i dag, sier Skjeie.

CityLink utsatt
Høykapasitetsradioen CityLink har lenge vært annonsert som Neras nye topprodukt på transmisjonssiden. Selskapet har brukt endel titalls millioner på utviklingen av 155 Mbit/s-radioen som etter planen skulle ha vært satt i produksjon tidlig i vår. Hittil har det bare blitt levert 10 – 15 enheter ukentlig, i følge Skjeie.

– Det er stabiliseringsproblemer i forbindelse med ekstreme temperatursvingeninger som har ført til at volumproduksjon har måtte utsettes, i følge Skjeie.

I vår hevdet Nera-ledelsen at stabiliseringsproblemene langt på vei var løst og at volumproduksjon av radioen ville gi utslag på regnskapet på slutten av dette året. Nå håper Skjeie at CityLink skal være klar for masseproduksjon ved utgangen av året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse