Annonse


Nera lykkes så langt

Selskapet kan i 3. kvartal vise til et resultat før skatt på 493.000 kroner.

Driftsresultatet før engangskostnader og finansielle kostnader ble på 28 millioner kroner. En økning av finansieringskostnadene fra fjorårets 16,1 millioner kroner til 47,9 millioner var den vesentligste forklaringen på svekkelsen av det endelige resultatet, i en pressemelding som ble sendt ut i dag morges.

Vokser godt
Driftsinntektene for årets ni første måneder endte på 2,1 milliarder kroner. Det var en vekst på 126 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det var særlig transmisjonssiden som stod for inntektsveksten.

Nera-gruppen kunne ved utgangen av september vise til samlet en ordretilgang på 2,3 milliarder kroner. Avtaler til en verdi av 614 millioner kroner skal leveres i år.

Djevelske avtaler
Nye avtaler inngått i tredje kvartal hadde en verdi på 666 millioner kroner. Dette er en betydelig nedgang fra andre kvartal da det ble tegnet nye kontrakter til en samlet verdi av 988 millioner kroner. Den reduserte ordretilgangen skyldes delvis at selskapet ikke tilfredsstiller kravene om leveringstid på grunn av sprengt produksjonskapasitet.

Sviktende interesse for satellittelefonen WorldPhone og redusert interesse i Sørøst-Asia for selskapets øvrige produkter bidrar til reduksjonen i ordretilgangen fra andre til tredje kvartal, i følge pressemeldingen.