Annonse


Lyspunkt for Sybase

Til sammenligning hadde Sybase i tredje kvartal i fjor et underskudd på 45 millioner kroner av en noe høyere omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Som planlagt
Sybase-sjefen John Chen sier i en uttalelse til resultatene at selskapet utvikler seg som planlagt. Han mener den positive responsen selskapet har opplevd etter sine siste produktlanseringer og utskillelsen av arbeidet med den mobile databasen i en egen forretningsenhet lover godt for framtida.

Billig aksje
Lanseringen av resultatet beveget imidlertid ikke kursene på selskapet nevneverdig. Riktignok har kursen beveget seg fra i underkant av 34 kroner i september til om lag 42 kroner nå, men dette kan like godt skyldes svingningene i det generelle aksjemarkedet som det meget moderate kvartalsoverskuddet.

I løpet av året har prisen på Sybase-aksjene beveget seg fra 155 kroner og helt ned til 34 kroner. Dette fallet i prisen på selskapet har sammen med utskillelse av den mest interessante delen, mobile databaser, skapt heftige oppkjøpsrykter. De fleste store aktører i markedet er nevnt som mulige kjøpere. Også ledelsen i Sybase har uttalt seg positive til eventuelle beilere på eiersiden.

Annonse
Grunnlag for vekst?
Finanssjefen i Sybase, Jack Acosta, mener det positive resultatet viser at arbeidet med å redusere kostnadene har vært en suksess. – Nå har vi et godt grunnlag for å fokusere på økt omsetning og vekst.

Selskapet melder om økt omsetning fra eksisterende kunder og tilstrømning av nye kunder i løpet av tredje kvartal, en melding som nok er ment å bygge opp framtidig tillit til selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse