Annonse


EDB øker

Konsernet, som består av EDB ASA, Kongsberg Intech og MaXware, kan altså notere seg for en omsetningsvekst på 19,6 prosent. Driftsresultatet for de tre første kvartalene ble 12,3 millioner kroner sammenliknet med 9,1 millioner i fjor.

37,8 prosent vekst
Resultatet før skatt i tilsvarende perioder ble 12,4 millioner kroner og 9,0 millioner. Dette tilsvarer en vekst på 37,8 prosent, skriver konsernet i en pressemelding.

MaXware hadde et underskudd på 7 millioner kroner i første kvartal 98, men har snudd denne utviklingen. Konsernets finansielle stilling er god, med en kontantbeholdning på 47,7 millioner kroner og en egenkapitalandel på 53,8 pr. 30.9.98.