Annonse


Bull saksøker staten

Arbeidsdirektør Ted Hanisch bekrefter overfor Dagens Næringsliv at etaten har mottatt et søksmål fra Bull. Bakgrunnen for søksmålet er at etaten i april i år presset Bull ut av et prosjekt hvor selskapet skulle utviklet et nytt saksbehandlingssystem for etaten.

Gode grunner?
Hanisch tar søksmålet med ro. Han hevder å ha gode grunner for å bryte kontrakten med Bull, og synes saken er “kjedelig, men ikke omfattende eller alvorlig”. Hanisch hevder at etaten allerede få måneder etter kontrakten ble undertegnet i januar merket at resultatene ikke sto i forhold til forventningene. Direktoratet måtte regne med økte utgifter og forsinkelser. Dermed ble kontrakten hevet.

Etaten vil begynne på nytt, dele opp kontrakten i flere biter og legge disse ut på anbud senere i år. Kontraktsbruddet har ikke skjedd uten interne stridigheter i direktoratet. Prosjektdirektøren i etaten har tatt sin hatt og gått.

Kinkig for Bull
Administrerende direktør i Bull, Kjell Rusti, bekrefter at saken dreier seg om flere millioner kroner. Han innrømmer imidlertid at saken er kinkig fordi selskapet har et langvarig kundeforhold til direktoratet og er involvert i flere prosjekter som ikke berøres av denne tvisten. Rusti håper derfor at partene unngår rettsalen.