Annonse


Tillot eksport av kryptering

Hittil har grensen vært på 40 bits. Allikevel har resten av krypteringsindustrien har fremdeles et forsprang siden det er mange land som ikke har noen begrensning overhode.

Endelig
Det var flere leverandører som endelig fikk anledning til å tilby bedre datasikkerhet til sine kunder. Det gjelder selskaper som Ascend, Cisco, 3Com, Hewlett-Packard, Nortel Networks, Novell og Sun.

Amerikanske selskaper har tidligere vært forhindret fra å konkurrere med utenlandske selskaper, som tilbyr fra 128 bits og oppover. Når man nå øker grensen fra 40 til 56 bits, blir det i hvert fall vanskeligere å hacke nett, selv om de er basert på amerikansk teknologi.

Første skritt
De nye lisensbestemmelsene vil tillate eksport til de fleste land og kundegrupper av 56 bits DES-produkter. Dette inkluderer de fleste brannmurløsninger, virtuelle private nett (VPN) og produkter for e-handel. I enkelte land vil det bli mulig å ta i bruk enda sterkere kryptering.

Alliance for Network Security var blant de første som ga uttrykk for sin glede over myndighetenes beslutning. Denne alliansen har en rekke store leverandører på medlemslisten, og har lenge arbeidet for liberalisering av eksportbestemmelsene. Nå mener alliansen at første skritt er tatt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse