Annonse


Ingen infrastruktur på nett

Definisjonen på en nettskole er en skole der alle undervisningsrom og arbeidsrom for lærere er kablet, og der skolen har minimum en ISDN-linje ut av huset. Dette til tross for at ekspertene mener Internett er den største nyvinningen i undervisningen på flere tiår.

Mangler kabling
I følge NTB har kun 17 prosent av de 2.574 skolene som deltok i en spørreundersøkelse verken linje mot Internett eller lokalt datanettverk internt i skolen.

Tre av fire norske grunnskoler har ikke nettverk i ett eneste arbeids- eller undervisningsrom, viser undersøkelsen, som er foretatt for Nasjonalt læremiddelsenter.

Forutsetning
Læremiddelsenteret mener at slik kabling er en forutsetning for å ta i bruk nettets potensiale i undervisningen, utover lærernes eget informasjonsøk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse