Annonse


Win.HLP fusjonerer med Grape

Win.HLP er det største selskapet av de to og satser nå på ekspansjon via oppkjøp. Målet er Osloselskapet Grape Digital Holding, som igjen består av fire forskjellige selskaper. Disse er Grape Interactive, Grape Publishing, Grape Presentations og Grape KnowHowNet.

Selskapene er selvstendige, men samarbeider på tvers av de interne grensene.

Hånd i hånd
Det nye selskapet vil få 70 ansatte med en omsetning i 1998 på rundt 40 millioner kroner. Fusjonen bekrefter strukturendringene blant teknologi- og kommunikasjonsselskapene i Norge, opplyser Win.HLP.

– Fusjonen skaper en sterk aktør som konkurrerer om et bredt spekter av oppdrag innen digital kommunikasjon. Vi samler den beste kommunikasjons- og teknologikompetansen i ett hus, sier Jan Skøien, som blir administrerende direktør i det nye holdingselskapet.

Adm. direktør Lars Grønseth i Grape er overbevist om at dette er veien å gå – kommunikasjon og teknologi må gå hand i hand. Han sier fusjonen gir sterke synergieffekter og muligheter.