Annonse


Vil selge aksjer i Win.HLP

PC-systemer og administrerende direktør Tom Scharning har fått ett tilbud på aksjene sine, men det er så lavt at han ikke vil selge. Dermed er eiersituasjonen i Win.HLP temmelig uklar, noe som kan svekke selskapets utvikling, skriver avisen.

Vurderte oppkjøp
Jan Skøien, styreformann i Win.HLP, eier 24 prosent av aksjene i Win.HLP, og skal være interessert i å kjøpe PC-systemers eierandel, men det forutsetter at prisen er den rette.

PC-systemer skal også ha vurdert å kjøpe hele Win.HLP, men nå har man gått bort fra denne tanken, i følge avisen.

Vanskelig situasjon
Slik Win.HLP fremstår i dag, så er selskapet for lite. Selskapet må øke omsetningen, og trolig også skaffe seg partnere. Utviklingen og salget av Win.HLPs elektroniske handelsløsninger går nemlig tregt.

Men det blir ikke lett å skaffe seg en partner når en fjerdedel av aksjene er ikke har noen eier, og dette legger et visst press på PC-systemer. Det er vanskelig å omsette aksjer i gråmarkedet, noe som gjør det vanskelig å skaffe kjøpere til eierandelen, skriver Finansavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse