Annonse


Ny lov ødelegger nettet

Sverige har tradisjonelt vært den mest åpne nasjonen når det gjelder å kunne gå til det offentlige og hente opplysninger om andre personer, offentlige etater, eller få en oversikt over hvilke opplysninger som er samlet om din person.

Sinnsyk regel
Som en følge av at Sverige er blitt med i EU innfører landet en ny lov om hvordan personlige opplysninger skal behandles. Formålet er å beskytte personlig integritet.

– I prinsippet innebærer dette at en persons navn ikke får settes opp på en hjemmeside uten at personen samtykker. Den som for eksempel vil skrive navnet på en Nobelprisvinner må først be om prisvinnerens godkjennelse. Overtredelse av loven, kan i teorien straffes med fengsel i inntil to år, skriver Svenska Dagbladet.

Store bror ser deg
Sveriges Television stenger derfor muligheten for å skrive i sanntid på deres chat-sider. De vil først lese gjennom og kontrollere det som kommer på sidene.

Annonse


Sveriges Radio har derimot bestemt seg for å fortsette som før. Loven gir unntak for journalistisk og kunstnerisk virksomhet. Sveriges Radio har derfor erklært at de betrakter samtlige av sine nettsider som journalistisk virksomhet.

Stor forvirring
Telia sier at de ikke vil stoppe sine chat-grupper på hjemmesiden Passagen. Dette er en av Sveriges største startsider, og tjenesten er delvis eid av Telia. Konkurrenten Torget har ennå ikke bestemt seg om hva de skal gjøre.

En jurist i det svenske justisdepartementet sier til Svenska Dagbladet at det vil være mulig å finne latterlige eksempel. Men at det på den andre vil være vanskelig å sette grenser. For selv banal informasjon kan brukes på krenkende vis.