Annonse


Mot bedre tider for Tandberg?

Alt tyder på at videokonferanse-selskaper som Tandberg og Picturetel er blant vinnerne når man etterhvert skal gjøre opp status for hvem som tjener på krisen i Asia. For en undersøkelse gjennomført av National Business Travel Association her i USA sier at antallet forretningsreiser blant selskapets medlemmer antakelig vil bli redusert med gjennomsnittlig tjue prosent. Hele 53 prosent av de 450 selskapene i undersøkelsen sier at de øker sin satsing på videokonferanser og telefonkonferanser.

Fra salgskonferanser til videokonferanser
Et eksempel er Hewlett-Packard, som ønsker å redusere utgiftene til forretningsreiser med 30 prosent i inneværende kvartal. Dette betyr blant annet at en rekke divisjoner i selskapet ikke lenger samler sine selgere til månedlige salgskonferanser.

I stedet blir disse konferansene arrangert en gang i kvartalet, mens telefon- og videokonferanser får gjøre jobben de andre to månedene.Taperne i denne utviklingen er flyselskapene, som mister sine beste, fullt betalende kunder, samt typiske forretningshotell.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse