Annonse


Sterk økning for Sonera

Sonera hadde i fjor en omsetning på om lag 7,6 milliarder kroner i perioden fra januar til august. I den samme perioden har omsetningen økt med vel 20 prosent til om lag 9,1 milliarder kroner.

Markedet vokser
I en meget kort foreløpig melding fra Sonera heter det at den sterke økningen skyldes en fortsatt stor vekst på markedet for mobil kommunikasjon, og for data og media.

Overskuddet før skatter og ekstraordinære avsetninger var på om lag 2,2 milliarder mot vel 1,9 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse