Annonse


Sense angriper Telia

Bakgrunnen for saken er at Post- og Teletilsynet har besluttet at Telenor Mobil må slippe til Sense Communications abonnenter i sitt GSM-nett. Sense har selv ingen egen infrastruktur på mobilområdet, mens Telia i sin konsesjon for et GSM 1800-nett er pålagt å bygge ut i fire byer før de slipper til på konkurrentenes mobilnett.

God unnskyldning
– Vedtaket er kun en kjærkommen unnskyldning for Telia. Tidligere denne våren, før vedtaket var påtenkt, har Telia klaget over sine satsinger på mobil i Danmark og Finland som absolutt ikke har utviklet seg i henhold til moderselskapets forventninger. Det skyldes definitivt ikke det norske vedtaket, sier Trygve Tamburstuen og Detlef Stübe i Sense Communications.

Brudd på samtalen
De to viser til at GSM 1800-nettet har problemer med å tilfredsstille kundenes krav og forventninger.

– Telia kunne samarbeidet med Sonofon i Danmark, men det ville medført ubehageligheter for kunden. Når kunden forlater Telias dekningsområde vil samtalen avbrytes og må tas opp igjen når man blir koblet til Sonofons nett. Samtidig vil et pristillegg bli lagt til kundens faktura.

Annonse
Svak stilling i markedet
– Vedtaket omfatter kostnadsbaserte priser med en rimelig margin. For Telias skyld burde det tillegges at Telia ikke rammes av vedtaket fordi Telia ikke regnes som en operatør med ”sterk markedsstilling”, sier de to.

De henviser med dette til Post- og Teletilsynets definisjon av NetCom og Telenor Mobil som operatører med sterk markedsstilling.

Dette betyr at vedtaket om at Telenor Mobil må slippe til Sense i sitt nett, automatisk vil gjelde for NetCom, mens det i hvert fall foreløpig ikke vil gjelde for Telia. Dette kan endre seg dersom Telia på et seinere tidspunkt greier å hevde seg i konkurransen og få en reell sterk markedsstilling.

NetCom først i Europa
Definisjonen om aktører med sterk markedsstilling er en europeisk konstruksjon for å legge begrensninger og ansvar på tidligere televerk som har tilnærmet monopol for å sikre at det blir en liberalisering av telemarkedet i praksis.

NetCom er den første utfordrer av de gamle televerkene i Europa som har fått betegnelsen ”sterk markedsstilling”.

Felles mobilnett?
– Ut fra en samfunnsøkonomisk interesse har NetCom helt siden 1990 foreslått å bygge opp et felles mobilnett som utnyttes av ulike partnere som foredler tjenestene. Allerede da var Norge i forkant av utviklingen, avslutter Tamburstuen og Stübe.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse