Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tøffe tider i IT-bransjen

TELEGRAM: Budsjettsituasjonen i departementene, og forverringen av den generelle økonomiske situasjonen ser ut til å skremme staten fra nye investeringer innen data og IT.

Flere av de store dataleverandørene frykter tøffere tider neste år ettersom staten har signalisert reduserte investeringer i data, skriver dagens Næringsliv. Siemens har for eksempel nær 50 prosent av sin omsetning knyttet til offentlig sektor.

Senker farten
Pål Sørgaard, avdelingsdirektør for IT i Statskonsult, bekrefter at det virker som om enkelte aktører i staten slår bremsene på når det gjelder nye investeringer i data. Vedlikehold av eksisterende utstyr, herunder 2000-problematikk, spiser opp mye av budsjettpengene.

Andre mener at man må få mer effekt ut av IT-investeringer som allerede er gjort før man kjøper nytt. Uansett blir det mindre igjen til nye innkjøp.

Småprosjektene rammes
Aktørene i bransjen regner ikke med at de store prosjektene, som for eksempel ny IT-infrastruktur til politiet til nærmere 300 millioner kroner, vil rammes. Det er først og fremst de små og mellomstore prosjektene rundt 15 til 20 millioner kroner som vil stoppe opp.