Annonse


Tøffe tider i IT-bransjen

Flere av de store dataleverandørene frykter tøffere tider neste år ettersom staten har signalisert reduserte investeringer i data, skriver dagens Næringsliv. Siemens har for eksempel nær 50 prosent av sin omsetning knyttet til offentlig sektor.

Senker farten
Pål Sørgaard, avdelingsdirektør for IT i Statskonsult, bekrefter at det virker som om enkelte aktører i staten slår bremsene på når det gjelder nye investeringer i data. Vedlikehold av eksisterende utstyr, herunder 2000-problematikk, spiser opp mye av budsjettpengene.

Andre mener at man må få mer effekt ut av IT-investeringer som allerede er gjort før man kjøper nytt. Uansett blir det mindre igjen til nye innkjøp.

Småprosjektene rammes
Aktørene i bransjen regner ikke med at de store prosjektene, som for eksempel ny IT-infrastruktur til politiet til nærmere 300 millioner kroner, vil rammes. Det er først og fremst de små og mellomstore prosjektene rundt 15 til 20 millioner kroner som vil stoppe opp.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse