Joramo (blått)

Annonse


Mobilmarkedet lammes

Joramo (blått)

Selvsagt må andre kunne leie seg inn på eksisterende nett. Det er vårt prinsipielle holdning. Hvordan ville det bli om andre operatører ikke skulle kunne leie seg inn på Telenors fastnett for å samtrafikk? Det kan da ikke være noen forskjell mellom ulike typer nett – da disse vil smelte sammen med ny teknologi som UMTS og IP etter hvert.

Det er vilkårene det skal skje på og graden av forpliktelser for netteieren som er uhyre kompliserte og det er dette som gjør at saken med Sense Communications er satt på dagsorden.

Telias beslutning
Det er lett å forstå den forbitrede motstanden hos andre operatører og Telias beslutning om utsettelse. Det er ikke fra myndighetenes side en farbar vei å pålegge Telia store utbyggingskrav for å kunne åpne et eget nett, og samtidig gi Sense og andre fri adgang på like vilkår til Telenors og NetComs nett.

Annonse
Sense-avgjørelsen kan ta tid – lang tid. Påklaging og anker pluss strid om hvilket departementet som skal avgjøre saken duker for det. De andre operatørene kan også anke til ESA. Og endelig vurderer Telenor også rettssak. I mellomtiden sitter vi med et duopol på mobiltelefoni i Norge. Og det er ikke nok til en skikkelig konkurranse.

Politisk opprydding
Det er nå maktpåliggende at myndighetene raskt skjærer gjennom og kommer til en balansert avgjørelse. Vi er temmelig overbevist om at Telias konsesjonsvilkår må endres betydelig dersom man også skal åpne for virtuelle operatører.

Vi tror den beste løsningen for brukerene er at begge deler skjer. Og det er betingelsene for virtuelle operatører det kommer an på.

Delikat sak
På den ene siden er det uakseptabelt at de virtuelle operatørene skal kunne skumme fløten av andres investeringer, men på den andre siden er det sterkt konkurransebegrensende om de overhodet ikke får slippe til.

Akkurat så delikat og vanskelig er denne saken nå blitt. Telias vedtak viser oss alvoret i situasjonen. Konkurranselammelsen må iallfall ikke få vedvare i mer enn et år. Uten politisk handling vil det skje.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse