Annonse


Minus for Tandberg Data

Tandberg Data ASA omsatte for 259,1 millioner kroner i 3. kvartal 1998. Det er en økning på 14 prosent i forhold til i fjor, da selskapet omsatte for 227,2 i samme periode. I løpet av de første tre kvartalene i år har selskapet omsatt for 707,5 millioner mot 638,2 i 1997. Dette utgjør en omsetningsvekst på 10,9 prosent. Driftsresultatet i 3. kvartal var minus 6,1 millioner mot 22,8 millioner i 1997. Resultat før skatt ble minus 4,5 millioner mot 22,8 millioner i samme periode i fjor.

Bra omsetning
Tandberg Data sier at omsetningen i 3. kvartal var tilfredsstillende, sett i lys av en varslet svak markedssituasjon i USA og Asia. Markedsutviklingen i Asia er fortsatt svak, noe som også forventes å gjelde i 4. Kvartal også.Tandberg Data har varslet at selskapet skal redusere kostnadene sine, og disse tiltakene går etter planen. Men effekten vil ikke vises før 1. kvartal 1999. Både 3. kvartal og 4. kvartal 1998 påvirkes av kostnader som er knyttet til bemannings-reduksjon som pågår.

Ikke fornøyd
Tandberg Data er ikke fornøyd med resultatet i 3. kvartal. Det svake resultatet skyldes blant annet økte markedsførings- og salgskostnader, oppbygging av større test- og kvalifiseringskapasitet, og avviklingskostnader i forbindelse med nedbemanningen.