Annonse


Kværner sparker Tønseth

Det er den stadig synkende verdien på Kværner-aksjen, som er bakgrunnen til styrets beslutning. Ryktet om at Tønseth var på vei ut av Kværner førte til at aksjekursen umiddelbart steg med 15 prosent.

Avanserte på IT
Styreformann Christian Bjelland vil tre inn som fungerende konsernsjef, og vil også fortsette som styreformann i selskapet. Direktør Tore N. Sørensen vil for samme periode bli konstituert som administrerende direktør i Kværner ASA.

Med Tønseths avgang er en epoke slutt for Norges største bedrift målt etter antall ansatte. Kværner har hatt store ambisjoner om å gjøre Kværner til en foregangsbedrift når det gjelder bruk av moderne IT-verktøy. Selskapet har blant annet utviklet et avansert intranett som skal benyttes til stort sett all dokumentutveksling og skriftlig kommunikasjon mellom selskapets ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse