Annonse


Erfarne brukere tør mer

Dermed er de langt villigere til å handle på nett. De er yngre, har bedre utdannelse, er mer optimistiske i forhold til teknologiens muligheter og er dermed ikke redde for å oppgi nummeret til sitt kredittkort når de handler på nett.

Nykommerne er forsiktig
Nykommere på nett er langt mer forsiktig. De er opptatt av sikkerhet og privatliv, og det er vanskelig å overtale de til å bruke penger online. Alt dette viser en undersøkelse utført av Forrester Research Institute i Cambridge, Massachusetts, skriver Wired News.Undersøkelsen motsier dermed en tidligere rapport – The Landmark Study, som ble offentliggjort i September. Her ble det slått fast at nettbrukerne og deres kjøpevaner var å betrakte som representative for gjennomsnittsbefolkningen.

Skrem ikke bort kundene
Forfatteren av Forresters rapport, Shelley Morisette, anbefaler reklamefolk og forretningsdrivende til å ta konsekvensen av funnene. De må være varsomme i markedsføringen slik at de ikke skremmer bort en helt ny generasjon potensielle kunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse