Trond Heggelund

Annonse


Telenor kan privatisere

Trond Heggelund– Vi er pragmatiske når det gjelder vår forhold til våre internasjonale selskaper, sa Hermansen på spørsmål fra ITavisen.

Verdifulle aktiviteter
– Vi er allerede deleier i en rekke slike aktiviteter i forskjellige land. Mange av disse har etter hvert utviklet seg til å bli til dels svært verdifulle investeringer. Derfor vurderer vi til en hver tid hva vi skal gjøre med våre eienandeler i selskapene, sa Hermansen.

Selvbestemt delprivatisering
Det er allerede flere år siden Telecom Revy startet diskusjonen om å selge ut deler av Telenors internasjonale virksomhet. Dette er som regel snakk om investeringer i utenlandske selskaper, hvor Stortingets eventuelle krav og ønsker ikke gjelder. Samtidig er det her Telenor vil ha de store utgiftene i årene som kommer.

– Det har vært mye snakk om behovet for ny egenkapital. Vi kan for eksempel velge å ekspandere mindre. Eller vi kan velge å selge ut helt, eller deler, av våre internasjonale aktiviteter. Sånn sett står vi helt fritt, sa Hermansen.

Det er imidlertid usikkert om Telenor står fullt så fritt som Hermansen her gir uttrykk for.

Russland neste?
Telenors konsernsjef kunne fortelle at selskapet for tiden arbeider med et forprosjekt sammen et stor “nabo i øst”. Dette handler etter det ITavisen erfarer om at Russlands regjering ønsker en samarbeidspartner for å modernisere teleinfrastrukturen i landet.

Hermansen bekreftet at det i tilfelle ville være snakk om direkte investeringer på mange hundre millioner kroner. I så fall kan spørsmålet om egenkapital dukke opp igjen før noe aner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse