Annonse


PC ødelegger norsk språk

IT-folk og språkforskere har i disse dager vært samlet til en konferanse på Lysebu. Et av temaene har vært utvikling av programvare for talegjenkjenning, melder Aftenposten/NTB.

Bekymring
Norsk Språkråds leder er bekymret for utviklingen. Kåre Lilleholt holdt et innlegg under konferansen som omhandlet temaet: “Språkteknologi som kulturforsvar”.

Lilleholts hovedpoeng er at dersom engelskspråklig programvare blir enda mer dominerende enn i dag, betyr det en økt fare for norsk språk og kultur.

Dyrt på norsk

– Problemet er at det er like kostbart å utvikle slik programvare på norsk som det er på engelsk. Men de norskspråklige databrukerne utgjør et svært lite marked i forhold til de engelskspråklige, sier konferanseleder Tore Burheim.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse