Annonse


Ericsson til himmels

En medvirkende årsak til kursstigningen var sannsynligvis også konsernsjef Sven-Christer Nilssons forsikring om at Ericsson, i motsetning til en rekke av deres hardeste konkurrenter, ikke har sendt ut noe varsel om profit warning til markedet.

Konkurrent steg også
Ericssons erkekonkurrent Nokia opplevde imidlertid også en jubeldag på børsen, med en kursstigning på hele 18,5 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse