Annonse


Kinder-egg fra Ericsson

Konsernsjef Sven-Christer Ericsson er overbevist om at endringene vil gi Ericsson økt veksttakt og bedre lønnsomhet de nærmeste årene.

Viktig konvergens
Ericssons nye strategiske satsing drives delvis frem av konvergensen mellom tele og data. IP-teknologien som er sterkt utbredt innenfor datakom, vil stadig oftere bli tatt i bruk også i telenett.

Samtidig er datakombransjen i ferd med å lære av telekomindustrien når det gjelder pålitelighet og tilgjengelighet. Trådløs tilgang vil være en stadig viktigere kraft som kommer til å påvirke alle områder av kommunikasjon.

Vil bli ledende
– De virkelige vinnerne vil være de selskapene som kan integrere alle tre dimensjoner i sine produkter og løsninger, sa konsernsjef Sven-Christer Nilsson på mandagens internasjonale pressekonferanse i Stockholm.

Annonse
– Vi er allerede ledere innen trådløs kommunikasjon og har omfattende erfaring i å bygge nettverk av operatørkvalitet. Ericsson styrker nå også det tredje området – IP-teknologi.

Nilsson mener dette kan medføre at Ericsson får en ledende rolle i den fremtidige kommunikasjonsbransjen. Han mener at det ikke finnes andre selskap som er like godt posisjonert som Ericsson,

Banebrytende
Ericsson bygger nå ut sin produktportefølje for å integrere så mange av disse teknologiene som mulig. For eksempel implementeres teknologien for IP-rutere i neste generasjons mobilsystem, mens mobilteknologi tas i bruk i lokale nettverk. I tillegg bygges intelligente nettjenester inn i mobilsystemene.

– Bluetooth og Symbian er to eksempler på banebrytende prosjekter vi har satt i gang innen dette området, sa Nilsson på pressekonferansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse