deskill.

Annonse


Du får rabatt på telefon

deskill.Er du blant medlemmene av Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Oslo Boligbyggelag (OBOS) og Ungdommenes Selvbyggerlag (USBL) kan du nå beholde telefonrabatten med Telenor, melder Aftenposten.

Spare penger.
Er du en storbruker av telefon, med regner over 6.000 kroner i året, kan du eksempelvis spare en tusenlapp.

Vel 200.000 medlemmer av boligbyggelagene har sluttet seg til avtalen, der bindingstiden er tre år.

Anerkjennelse
– Konkurransetilsynets vedtak betyr en anerkjennelse av forbrukernes rett til å organisere seg for å utnytte markedet til sin fordel. Samtidig sparer våre medlemmer penger, sier adm. direktør Per Eggum Mauseth i NBBL.

Klage
Konkurransetilsynet varslet inngrep mot den såkalte Telenor-avtalen, etter at konkurrenten Tele2 klaget saken inn for tilsynet. Bakgrunnen for klagen var at den skulle være et forsøk fra Telenor på å hinder fri konkurranse.

Nå har imidlertid Konkurransetilsynet endret syn i saken og sier OK. Dette begrunner tilsynet med at markedssituasjon har endret seg, og at slike avtaler er med fremme konkurranse, framfor å hindre den.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse