Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense vil ha full samtrafikk

Foto: Jørgen berner Ross

Bølgene har gått etter at Post- og teletilsynet avgjorde at Sense Communications skulle ha tilgang til Telenors nett. Dette er en løsning Telenor ikke vil ha, og som også Telia og NetCom har reagert på.

Avgjørelsen kom etter at forhandlinger om samtrafikk mellom partene ikke førte fram, og det ble tvungen megling.

Ingen forskjell
Trygve Tamburstuen mener at Post- og teletilsynet har gjort rett vedtak:

Annonse
– Et nett er et nett, uansett om det formidler fast telefoni, mobil telefoni eller annen kommunikasjon. For fastnettet er det et akseptert at aktører som tilfredsstiller gitte krav skal ha adgang til eksisterende nett, sier Tamburstuen til ITavisen.

– Når mobiloperatørene kjemper imot, så skyldes det trolig at det her er tatt investeringer nylig, mens fastnettene er bygget over lengre tid.

Alltid bedre kapasitet
Tamburstuen godtar ikke påstander om at dersom Sense får tilgang til nettet så vil det føre til kapasitetsproblem.

– Mobilnettene har stor overkapasitet, og dette er en situasjon som vil fortsette. For selv om trafikken øker, så forbedres kapasiteten stadig ved bruk av eksisterende teknologi.

– Å gi andre, i dette tilfellet Sense Communications, adgang til å bruke det etablerte nettet er en bedre ressursutnyttelse samfunnsøkonomisk sett. Dette vil igjen gi seg utslag i et større trafikkvolum å fordele kostnadene på, og det vil virke stimulerende på konkurransen og redusere prisene, sier han.

For dyre?
Post- og teletilsynets vedtak innebærer at prisen for bruk av Telenors nett skal være kostnadsbasert. Det innebærer også at det skal være en rimelig fortjeneste.

– Mobiloperatørenes motstand mot dette må bety at de i dag krever kundene for mer enn kostnader pluss rimelig fortjeneste, noe som ikke er i tråd med brukernes interesser og definitivt ikke er konkurransefremmende, sier Tamburstuen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse