Annonse


Rekordbesøk på SOL

Det endelig tallet ble 5.350.155 oppslag.

Kvasir drar hits
Rekorden skyldes ikke minst god drahjelp fra søkermotoren SOL Kvasir som oppnådde rekordresultatet 2.076.981 oppslag i samme uke. Tallene for SOL Kvasir, som er Norges største tjeneste på nettet, er inkludert i rekordresultatet til SOL.

Redaksjonell endring
– Den kraftige veksten i oppslag må tilskrives at vi er blitt bredere nyhetsmessig og at vi har begynt å bruke Alta Vista teknologien. På søkestedet Kvasir kan det nå også gjøres utenlandske søk, sier informasjonsdirektør Lasse Gimnes i SOL til ITavisen.

SOLs forrige ukerekord ble satt i midten av mars, og var på 4,7 millioner oppslag. Årets dårligste uke var i midten av juli med 3,4 millioner oppslag.