Annonse


Microsoft skal stoppes

Rettssaken mot Microsoft starter 15 oktober. Selskapet står anklaget for å ha forbrutt seg mot amerikansk antitrustlovgivning. Ved å være nærmest eneherskende på markedet for programvare for PC-er har Microsoft kunnet skyve konkurrerende leverandører for programvare til Internett ut av markedet og skaffe seg monopol også her.

For sent
Kritikere hevder at rettssaken kommer alt for sent, siden Microsoft har utviklet seg videre og en rettskraftig dom ikke vil ha noen effekt på det selskapet foretar seg nå og i fremtiden, skriver Wired News.

Det er dette det amerikanske justisdepartementet er fast bestemt på å forhindre. Vinner de saken vil de sørge for rettskraftige tiltak som vil forhindre Microsoft i å begå tilsvarende lovovertredelser også i fremtiden, sier en talsmann for justisdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse