Annonse


Fiberutbygging i Nordsjøen?

Dette framkom i et foredrag holdt av Chris Moller fra det britiske konsulentselskapet Evonet, under seminaret Telecom Offshore i Kristiansand torsdag.

Tyve deltakere
Et tyvetalls plattformer skal være interessert i å delta i eventuelle framtidige fiberutbyggingsprosjekter. Plattformene er i hovedsak plassert langs sektorgrensen mot Norge, i området fra Snorre/Gullfaks i nord og sørover mot Ekofisk.

Mest aktuelt er det å legge en kabel fra Aberdeen og rett østover mot Forties-området, i følge Moller. En slik fiberkabel vil kunne koples opp mot kabelen NorSea Com har under legging fra Kårstø via Ekofisk til Sør-England, og som etter planen skal settes i drift tidlig på nyåret.

Oljeprisen bestemmer
Realiseringen og framdriften i planene vil i stor grad bli påvirket av utviklingen i oljeprisen de kommende årene.

– Frykten for at oljeprisen skal bli liggende på 12 dollar fatet gjør at det i øyeblikket er svært vanskelig å få forståelse for slike investeringer, sa Moller.