Annonse


Diskriminerer IT-bransjen?

Den amerikanske Kongressen har nedsatt en kommisjon som skal undersøke om USAs IT-bransje aktivt diskriminerer kvinner, skriver Aftenposten.

Kommisjonens mandat går blant annet ut på å undersøke om arbeidsgiverne ansetter og forfremmer kvinner like ofte som menn. Kommisjonen skal også kartlegge hva som skjer med kvinner som begynner på en IT-karriere.

Tallenes tale
Det kan være på høy tid at man prøver å få bukt med kjønnsdiskriminering, siden andelen kvinner som avla cand.mag. eksamen i datateknologi i 1984 var på 37,1 prosent, mens den i 1994 hadde sunket helt ned til 28,4 prosent.

I 1995 var bare 22 prosent av forsker og ingeniørstillinger besatt av kvinner. I tillegg hadde disse omtrent 20 prosents lavere inntekt enn sine mannlige kolleger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse