Hermansen (litt sur)

Annonse


Telenor refser Universitet

Hermansen (litt sur)

Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo har tidligere vedtatt å satse på å bygge et eget bygg i Gaustadbekkdalen, framfor å flytte deler av IT-utdanningen til et kunnskapssenter på Fornebu. Men i forslag til statsbudsjett for 1999 ligger ingen penger til et slik bygg.

Kritikk
– Det er nærsynt av universitetet å gjøre den korte avstanden mellom Blindern og Fornebu til et problem. Man unnlater derved å ta utfordringen som kommer ved å bli en del av et større miljø. Og det tror jeg universitet bare hadde hatt godt av, sier Hermansen i en kommentar til ITavisen.

Kan bli skandale
I dag, torsdag, tok Telenors konsernsjef det første spadestikk i tomta til det som skal bli konsernets nye hovedkvarter.

Annonse
– Vi ønsker et levende nabolag. Det vil være en skandale hvis de fine bygningene som står igjen på Fornebu blir stående tomme, sier Tormod Hermansen.

Telenors konsernsjef er likevel optimistisk på “nye” Fornebus vegne. Han tror at innen ti år vil det jobbe nærmere 10.000 mennesker på Fornebu – i tillegg til de 6.000 medarbeiderne Telenor skal flytte dit.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse