Annonse


God dekning på Gardermoen

– Vi har dimensjonert for å klare nærmere 2.500 brukere samtidig, og det tror vi at vi klarer å holde. Men det er noe usikkert hvordan en eventuell boom på åpningsdagen vil slå ut, når alle skal ringe hjem på grunn av forsinkelser. Første dag vil alltid være spesiell. Og vi vet ennå ikke hvor mange som vil være databrukere, sier plandirektør Svein Andreassen i Telenor Mobil.

Han får støtte for denne vurderingen av sin konkurrent og kollega i NetCom:

Lange samtaler?
– Det skal gå bra med normale, korte telefonsamtaler. Men det er usikkert å si hvor mange lange samtaler det vil bli, sier radioplanlegger Trond J. Botheim i NetCom.

Begge operatørene lover at de vil følge utviklingen av ringemønstret i tiden etter åpningen med tanke på å gjøre eventuelle forbedringer i mobildekning og kapasitet.

Annonse


Innedørs dekning
Innedørs har Telenor Mobil dekning med 56 talekanaler for GSM 900, mens NetCom har hele 72 talekanaler. Telenor har i tillegg dekket opp kapasiteten med 15 talekanaler for det nye DCS/GSM 1800-systemet. NetCom hevder de foreløpig har god nok kapasitet i sitt nett til at de ikke trenger å bygge ut dekning for 1800-systemet på Gardermoen.

I tillegg har Telenor Mobil dekning for NMT 900 med 9 kanaler. De forventer ikke særlig behov for NMT 450-systemet og har derfor ikke bygget særskilt dekningen for dette systemet på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Utendørs dekning
Begge mobiloperatørene tilbyr god mobildekning utendørs. Telenor Mobil hevder å ha god dekning også innendørs hos de tre hotellene Clarion, SAS Radisson og Quality på Gardermoen. En egen celle for GSM 900 er installert i Clarions hotell.

NetCom mener å dekke disse tre hotellene via den generelle utendørs dekningen, men lover å vurdere eventuelle utbedringer fortløpende hvis det skulle vise seg nødvendig.

Tog og vei
Det vil være innedørs dekning (GSM 900 og NMT 900) om bord på det nye flytoget på strekningen Asker – Gardermoen. Strekningen Lysaker – Stabekk er imidlertid noe forsinket, opplyser Telenor Mobil. Løsningen er basert på egne repeatere inne i togvognene.

Begge operatørene hevder samtidig å ha dimensjonert mobildekning og kapasitet langs hovedveiene frem til Gardermoen.