Annonse


Fra P4 til Telenor

Ole Tom Nomeland begynte sitt virke som informasjonssjef i Telenor 1. oktober. Hovedoppgavene hans vil rette seg mot ekstern informasjon og kontakt med pressen, særlig på områdene produktutvikling og forbrukerstoff.

Den nye informasjonssjefen er 27 år og har tidligere vært å høre som programleder i P4 sitt aktualitetsprogram “Syttentretti”.

Styrket informasjonsfunksjonen
– Med denne ansettelsen har Telenor styrket sin eksterne informasjonsfunksjon, sier Informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme. Nomeland arbeid vil supplere hennes eget og det arbeidet informasjonssjef Anne Karin Augland gjør.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse