Benhmou, Eric

Annonse


Et europeisk Internett?

Benhmou, EricDet var under et innlegg på høstkonferansen til NetEvents her på Sardinia at Erik Benhamou understreket betydningen av at man bygger opp en egen, europeisk infrastruktur for Internett.

I dag er regelen den at all trafikk rutes via USA, selv om trafikken det er snakk om går mellom to europeiske brukere, eller mellom en europeisk server og europeisk bruker.

USA-preg
Årsaken til dette er den gamle strukturen på Internett, hvor det først og fremst var USA som bygde ut sitt eget, innenlandske stamnett, hvoretter de europeiske Internett-leverandørene etterhvert har hengt seg på forskjellige tilknytningspunkter i det amerikanske nettet. Hittil har dette vært en akseptabel løsning, siden svært mye data ligger på amerikanske Web-steder.

Nye tjenester krever nytt nett
– Problemet blir imidlertid helt annerledes når man etablerer nye tjenester, så som Internett-telefoni og etterhvert også videokonferanser på nettet, sa Benhamou, som selv snakket og ble intervjuet på videolink fra Santa Clara i California.

– Når multimediatjenestene tas i bruk på nettet, vil dagens omvei via USA ikke lenger være akseptabel. Forsinkelsen blir for stor, slik at talekvaliteten vil lide; og dette vil i enda større grad gjelde for video. Derfor må man etablere et eget, europeisk stamnett til internt bruk i Europa.

Hvem tar saken?
Benhamou ville ikke svare på hvem som eventuelt skulle ha ansvaret for å bygge dette nettet, men han skisserte en lang rekke alternativer. Det kan være de gamle telemonopolene, nye Internett-leverandører, myndigheter, nettverksleverandører, eller en kombinasjon av alt dette.

– Jeg har selv tatt initiativ til en allianse hvor slike aktører samarbeider om å få etablert et europeisk Internett.

– I løpet av 1998 har interessen for dette bare økt, slik at vi nå er tre ganger så mange deltakere i alliansen som da vi startet. Men dette betyr ikke at jeg i dag vet hvordan et slikt nett praktisk skal etableres, sa Eric Benhamou.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse