Telekrig

Annonse


Telekrig i desember

TelekrigSamferdselsdepartementet arrangerte i dag, onsdag, en åpen høring for å få innspill til en stortingsmelding om å åpne tilgangen til Telenors kobbertråder, det som kalles aksessnett. Alt som kunne krype og gå i telebransjen var til stede for å posisjonere seg før “krigen” bryter løs når meldingen slippes i desember i år.

Det siste monopol
Det er åpning av tilgangen til kobbertrådene, som kobler husstandene opp til telenettet, som skal opp til politisk vurdering. Dette som kalles aksessnettet, er den siste rest av statens telemonopol.

Kort sagt, så handler det om at de nye teleselskapene hevder at de må få adgang til aksessnettet, for å kunne konkurrere på like vilkår med Telenor om kundene.

Minst tre alternativ
På den åpne høringen ble det klart at det fins minst tre alternative løsninger:

1. Full åpning av aksessnettet (kobber og støttesystemer), såkalt Local Loop Unbundling (LLUB).

2. Regulert åpning (“Transmisjonsløsning”), der Telenor gir tilgang til aksessnettet, men regulerer hvem som får tilgang og hva kobbertrådene skal brukes til (tale, data, ISDN, ADSL o.l.).

3. Utbygging av alternative aksessnett.

Ønsker full åpning
– Vi må ha adgang til aksessnettet, fordi det gjør at vi kommer i direkte kontakt med kundene våre. Bare da blir konkurransen virksom. I dag må kunden betale to fakturauer, istedenfor bare en, sier telepolitisk rådgiver Morten Nebb i Tele2.

Jernbaneverkets telesjef, Håkon Grimstad, tok også til ordet for at det raskest mulig blir gitt tilgang for Telenors konkurrenter til aksessnettet.

Telenor ikke til debatt
Jancos representant tok til ordet for å skille ut Telenors nettvirksomhet i et eget selskap.

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet presiserte at Telenors organisering var ikke til behandling i arbeidet med denne stortingsmeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse