Peter, Matthias

Annonse


Sense investerer uansett

Peter, Matthias

Telenor har bedt om at vedtaket om å slippe Sense til på Telenor Mobils linjenett utsettes inntil saken er endelig avgjort. Telia og NetCom har også sendt klager over tilsynets vedtak.

Tilsynet fatter trolig vedtak i saken denne uka, men Telenor har også klaget til Samferdselsdepartementet. Saken kan trolig også trekkes inn for en domstol.

Tror ikke på medhold
Peter Matthias i Sense Communications Norge tror ikke at Telenor Mobil vil få medhold i sin klage mot Post- og teletilsynets vedtak. Uansett vil Sense Communications fortsette en investering på 500 millioner kroner i de nordiske land, og de vil starte kommersiell drift i januar 1999.

Annonse
Selskapet vil da ha utstyr som en fullverdig teleoperatør, med forbehold om eget nett.

Risikabel operasjon
Trolig fatter tilsynet et vedtak denne uka i spørsmålet om Sense skal nektes tilgang til Telenors mobilnett inntil saken er avgjort. Telenor hevder at dersom Sense først har fått tilgang, så kan ikke prosessen snus.

– Selvfølgelig kan den snus, det er vår operasjon som er risikabel. Det er så enkelt at kunden bare kan kaste vårt SIM-kort, og sette inn ett fra Telenor! Teknisk sett er det ikke problem. Sense Communications har valgt standardiserte løsninger, hevder Matthias.

Liten betydning
Om tilgangen til mobilnettet stoppes har det liten betydning i følge Matthias. Selskapet satser på å tilby alle typer teletjenester til små og mellomstore bedrifter.

– Vi får bare desto bedre tid til å gjøre en god jobb på fastnettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse