Annonse


E-verk konkurrerer på tele

Det var Per Kristian Eggen i konsulentselskapet NovaCom, bedre kjent som konstituert adm. dir. i NorSeaCom, som hevdet dette under åpningen av energiforsyningens telematikkmesse i Kristiansand i dag.

NorSeaCom er navnet på Enitel og Telias felles fibersatsning i Nordsjøen.

Må være enhetlig
– Nå er det på høy tid at energiverkene en gang for alle tilbakeviser konkurrentenes påstand om at vår satsing på tele domineres av “senile kraftingeniører og hobbyøkonomer”, sa Eggen.

– Skal energiverkene lykkes i sin satsing er vi nødt til å framstå som en markedsrettet, forretningsmessig profesjonell og enhetlig organisasjon, hevdet Eggen med referanse til den pågående diskusjonen på grasrota om behovet for en sammenslåing av Enitel og ElTele.

Annonse
Ikke klare enda
– Kundene krever et alternativ til Telenor som har både bredde og totaltilbud. Det kan vi ikke tilby dem i dag, hevdet Eggen.

Samlet står energiforsyningen bedre rustet enn noen av konkurrentene til å gi et slikt tilbud, mente Eggen.

De er de eneste som har etablert et landsdekkende framføringsnett. Dessuten har energiverkene opparbeidet seg en telekompetanse som overgår samtlige unntatt Telenor med sine 300 eksperter på tele.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse