Annonse


Nordmenn fokusert på lønn

Hele 74 prosent sier at de vil skifte jobb dersom de får 10 prosent lønnsøkning, mot 48 prosent i hele Norden.

– Dette er solidaritetsparadokset. Når sosialdemokratiet fungerer som best, så svikter solidariteten. Det er ikke bra å ha arbeidsledighet, men resultatet blir heller ikke bra når den er negativ, sier Norden-sjef Dag Jansson i Gemini Consulting til Telecom Revy.

Annerledes i Norge
Han sier at det burde være hevet over enhver tvil at Norge er annerledelslandet fremfor noen.

– Men at Norge skiller seg så markant fra våre naboer er nok overraskende for mange. Jeg har jobbet som rådgiver for internasjonale virksomheter i mange år, og undersøkelsen bekrefter mine personlige erfaringer, sier Jansson.

Annonse
Penger ikke nok
– Mye av forklaringen på at Norge skiller seg ut i undersøkelsen er vår beskyttede og solide økonomi. Et presset arbeidsmarked er selgers marked. Da vil arbeidstakerne legge stor vekt på penger, men dette vil svekke Norges konkurranseevne på mer enn kostnadssiden, sier Jansson.

– Internasjonalt ser vi turbulente endringer og hardere konkurranse i nesten samtlige bransjer. I en slik situasjon vil arbeidstakernes kompetansenivå, personlig utvikling og sosiale trivsel være avgjørende for om bedriften vil lykkes, understreker Jansson.

Trygg tilværelse
Undersøkelsen bekrefter i stor grad Gemini Consultings antakelser om at norske bedrifter og arbeidstakere har vært skånet for den turbulens som har preget det internasjonale markedet.

Hele 65 prosent av svenskene sier at de har opplevd nedbemanning på arbeidsplassen de siste fem år. Kun 27 prosent av nordmennene har vært med på lignende, som er lavest i Norden. Gjennomsnittet for Norden er 43 prosent.

Teknologi på jobben
44 prosent av nordmennene sier at teknologiske nyvinninger ikke har påvirket jobben. I Norden svarer kun 34 prosent det samme.

– Den eneste effekten nordmenn har sett av ny teknologi, er at de kan jobbe mer hjemme. Med økonomiske nedgangstider og tøffere internasjonal konkurranse i vente, behøver man ikke være spåmann for å påstå at bildet vil være forandret hvis vi gjennomfører undersøkelsen om ett år, sier Jansson.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse