Annonse


Krig om mobilnettene

Telenor Mobil raser mot vedtaket om å gi Sense Communications tilgang til deres mobilnett. I klagen til Post- og teletilsynet (PT) hevder Telenor Mobil at vedtaket både er ugyldig og at PT har begått saksbehandlingsfeil.

– Ugyldig vedtak
– Vedtaket er ugyldig fordi det ikke foreligger hjemmel for å gi slik tilgang til aktører uten eget nett, verken i norsk telelovgivning eller i EØS- og EU-retten, hevder Telenor i sin klage.

Nå ber de Samferdselsdepartementet gripe inn og gjøre om PTs vedtak.

I strid med
I en pressemelding hevder Telenor Mobil videre at PTs vedtak er i strid med gjeldende konsesjoner som er gitt for mobilutbygging – senest ved tildeling av konsesjon for GSM/DCS 1800.

Annonse
Her pålegges nemlig konsesjonærene å bygge ut et eget nett med dekning minst i fire norske byer før de kan kreve tilgang (roaming) i andre mobilnett.

Feil saksbehandling
Telenor beskylder PT for saksbehandlingsfeil. Saken er etter deres syn ikke er tilstrekkelig belyst, konsekvenser er ikke tilstrekkelig utredet og vedtaket er ikke godt nok begrunnet.

En lukket åpning?
I pressemeldingen fra Telenor Mobil åpnes det imidlertid for diskusjon om å gi Sense andre former for tilgang til mobilnettet, for eksempel prefikstilgang. I så fall vil Sense sine kunder måtte ringe fire forvalgsifre for bruke et Sense-abonnement.

Det har vært hevdet fra flere teleoperatører, deriblant Telia og Tele2, at slike prefiks har vært hemmende for konkurransen på telemarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse