Hermansen (glad)

Annonse


Telenor beholder overskudd

Hermansen (glad)

Om regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett går gjennom vil ledelsen i Telenor få større styringsmuligheter over sitt budsjett. Pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor var mandag formiddag ikke tilgjengelig for en kommentar til forslaget.

Satser utenlands
Konsernsjef Tormod Hermansen har tidligere advart mot å tappe for mye av Telenors overskudd. Telenor går med mindre i overskudd i år enn i fjor, dette skyldes i hovedsak selskapet satsing på utenlandske marked.

I regjeringens forslag til budsjett heter det at forskjellige uavhengige vurderinger av Telenors verdi har hevdet at konsernet har hatt en sterk verdiøkning det siste året. Anslag går ut på at selskapet i dag er verdt mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse