Annonse


Tar 2000-problemet på alvor

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD) har ansvaret for dette arbeidet og i statsbudsjettet lover departementet en opptrapping.

Må trappes opp
Den siste kartleggingen av arbeidet med år 2000-problemet i statsforvaltningen har vist at problematikken har blitt prioritert, i første rekke i de store departementene. Men undersøkelsen viser likevel at det er nødvendig å trappe opp innsatsen enda mer.

– Hvis ikke risikerer vi at deler av statsforvaltningen får problemer med å løse oppgavene sine ved tusenårsskiftet, skriver AAD i en pressemelding.

AAD vil styrke tiltak som går på tvers av sektorene og vil ta initiativ overfor fagdepartementene for å sikre oppfølging av nødvendige tiltak i underliggende etater, heter det i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse