Annonse


Null for(eløpig) for telemed

Regionsykehuset i Tromsø ønsker å utvide sin telemedisinske satsning noe enormt. I dag er det 35 personer som jobber ved det telemedisinske senteret i ”nordens Paris”. Om de ambisiøse planene blir fulgt opp i handling, skal det opprettes et telemedisinsk kompetansesenter med 1000 IT-arbeidsplasser.

Enorme dimensjoner
Dimensjonene på planene er enorme. Går satsningen igjennom vil kompetansesenteret bli det desidert største telemedisinske kompetansemiljøet i verden i dag.

Men i statsbudsjettet er visjonene fra nord helt fraværende. Først i neste statsbudsjett er det mulig å få inn midler til denne satsningen. En tverrfaglig og tverrdepartemental gruppe skal innen kommende årsskifte vurdere visjonene og komme med en innstilling til handling.

Store investeringer
Om denne gruppen tør å gå inn for planene er det vanskelig å spå. Investeringene er formidable: tre byggetrinn hver på 300 millioner kroner i bygg og viktigere, 250 millioner kroner i driftsutgifter hvert år sier sitt om utfordringene.

Annonse
Et av argumentene for å bygge opp verdens største telemedisinske senter i Tromsø er at verdens helseorganisasjon ønsker å bruke den omfattende kompetansen som allerede er bygget opp i Tromsø til utvikling av telemedisin i mindre utviklede deler av verden. Dette er en form for internasjonal anerkjennelse som gjør seg godt for de bevilgende myndigheter.

Statlige midler
For statlige midler må til. Investeringer i framtidig inntjening i den størrelsesorden det her er snakk om er det bare Staten som kan bære, selv om det bare representerer en brøkdel av investeringene i eksempelvis flyplassen på Gardermoen.

Regionsykehuset i Tromsø ser satsningen som investering i et fagfelt der Norge i dag er i forkant. Derfor regner regionsykehuset med at det skal være mulig å få norsk industri med på å bidra med midler til et nasjonalt telemedisinsk senter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse