Annonse


IT-budsjett positivt mottatt

– Min mening er at det foreslås for lite kutt i de offentlige budsjetter – de kunne gjerne vært større. Men det er mye bra knyttet til økning på noen av områdene når det gjelder forskningsinnsatsen, sier bransjesjef Jørn Sperstad i IT-næringens forening (ITF) i en kommentar til regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Mer offensivt
– Økningen på bevilgninger til teleforskning er prisverdig og gledelig, men støtten er fortsatt på et lavt nivå, nærmest et slags sparebluss. Det må satses mer offensivt for å få den opp på et forsvarlig nivå.

På et generelt nivå finner ITF mange bra trekk ved årets forslag. – Hovedsaken er at vi ønsker en innstramming på makrøkonomisk nivå og en mer offensiv politikk når det gjelder teknologi og forskning, sier Sperstad.

Tafatt regjering
Høyres leder Jan Petersen mener også regjeringen blir for tafatt. – Det er ingen løsning å la offentlig sektor vokse på bekostning av næringslivet. Regjeringen evner ikke å gripe fatt i denne utfordringen, men legger opp til en politikk som vil gi store problemer i fremtiden, sier han i en kommentar.

ITF – IT-næringens forening – er med i Teknologibedriftenes Landsforening.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse