Annonse


Hvordan skattlegge e-handel

OECD – The Organization for Economic Cooperation and Development holder en konferanse 8. og 9. Oktober, der ministre fra 26 land møtes i Ottawa i Canada. Møtet følges med argusøyne av Internett-bransjens leverandører og kunder, for på programmet står framtida til e-handel.

Formålet for denne tredje konferansen om temaet er å etablere en internasjonal politikk på området, og kanskje ende opp med anbefalte løsninger på de ulike problemene som eksisterer innenfor e-handel.

En rekke selskaper som leverer konsulenttjenester, programvarer og andre kunnskapsprodukter har i en årrekke sluppet unna avgifter på sine varer, fordi det ferdige produktet kan leveres via telelinjer, enten det er via epost eller mer direkte til mottaker. Skattlegging av slik overlevering av det ferdige produktet passer ikke sammen med regelverket, verken i Norge eller i andre I-land.

E-handel for 3200 millioner kroner
Noe av bakgrunnen for OECDs interesse er, i følge nyhetstjenesten CNET at e-handel forventes å gå opp fra 32 milliarder dollar i år til 425 milliarder dollar (3200 milliarder kroner) i år 2002. Det mener i hvert fall analysesmakerne i IDC – International Data Corporation. Denne veksten i e-handel er på ingen måte fulgt opp fra lovgivernes side.

Annonse
Hvordan skattlegge?
Den største hodepinen for regjeringen er hvordan man skal hente inn skatt, merverdiavgift og toll når transaksjonene foregår over Internett. Reglene for å hente inn avgifter fra kunder og selskaper som krysser landegrensene er både få og slett ikke tilpasset denne form for handel.

CNET siterer Chuck Ormod, en skatteekspert i konsulentselskapet KPMG som sier at regjeringene frykter at denne vesentlige delen av verdenshandelen vil slippe unna skatter og avgifter på grunn av manglende regelverk.

Toppene på plass
For å hjelpe seg med kunnskap om emnet har OECD kalt inn IBMs toppsjef Louis Gerstner og lederen for vertslandets største teleselskap – BCE, Jean Monty. USAs handelsminister William Daley ventes også til møtet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse