Annonse


Nera-garantister punger ut

Eksisterende aksjonærer hadde fortrinnsrett til å kjøpe de 30 millioner nye aksjene som Nera-ledelsen la ut for salg 16. september. Da tegningsfristen for emisjonen gikk ut onsdag denne uken, hadde bare vel 10 millioner av aksjene funnet kjøpere. Dette framgår av en melding til Oslo Børs i dag.

Må kjøpe
Som følge av den labre interessen, blir konsortiet som garanterer for fulltegning av emisjonen nødt til å kjøpe de nærmere 20 millioner aksjene som ikke ble solgt i første runde.

For å oppfylle garantien vil de som i dag er de største investorene i Nera bli nødt til å sprøyte inn ytterligere 200 millioner kroner i selskapet.

Noen kjøper
Styreformann Johan Fredrik Odfjell kjøpte seg opp i Nera tidligere i høst. Han er ikke blant de som har kjøpt aksjer i forbindelse med emisjonen. Det har derimot adm. dir. Bjørn Ove Skjeie og finansdirektør Per Erik Frøyen. De har tegnet seg for henholdsvis 9.500 og 5.000 aksjer.

Økonomidirektør Odd Bjørn Ur og styremedlem Turid Hegre har også benyttet anledningen til å vise at de ha tro på Nera.

De 10 millioner aksjene er spredt på 335 aksjonærer. Totalt regner Nera-ledelsen med å hente inn 300 millioner kroner i frisk kapital gjennom denne emisjonen.