Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Full fest for IT-folk

OSLO: Mens Norge gikk for full maskin i 1. kvartal i år hadde IT-konsulentene en meget sterk omsetningsvekst, skal vi tro tallene som har kommet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

IT i vekst

I omsetningsindeksen for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet kommer databehandlingsvirksomhet nest sterkest ut.

Solid økning
IT-konsulentene økte omsetningen med over 28 prosent i 1. kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Bare bedrifter innen teknisk testing og analyse steg mer: de økte med 37 prosent.

Bare omsetning og drift av fast eiendom hadde en nedgang i denne perioden, med 5,1 prosent.

Om statistikken
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister.

Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.