IT i vekst

Annonse


Full fest for IT-folk

IT i vekst

I omsetningsindeksen for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet kommer databehandlingsvirksomhet nest sterkest ut.

Solid økning
IT-konsulentene økte omsetningen med over 28 prosent i 1. kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Bare bedrifter innen teknisk testing og analyse steg mer: de økte med 37 prosent.

Bare omsetning og drift av fast eiendom hadde en nedgang i denne perioden, med 5,1 prosent.

Annonse
Om statistikken
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister.

Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse