Dørum, Einar

Annonse


Dørum taus etter kritikk

Dørum, Einar

Flere av talerne under NetComs jubileumsmiddag bragte høstens heteste telepolitiske sak til bords. Og samferdselsminister Odd Einar Dørum fikk kritikk for Post- og teletilsynets (PT) vedtak om å slippe Sense Communications til på Telenors Mobils nett – uten at Sense må investere så mye som én krone i eget nett.

Ikke bare pratesjuk
Selv om Dørum viste sine evner som durkdreven festtaler, unnlot ha rutinert å forsvare den telepolitiske situasjonen som PTs vedtak har skapt.

– Jeg har merket meg mange av talernes meninger i denne saken. Men jeg kan ikke gjøre en “frittstående” saksbehandling i saken her. Dessuten ville det være utilbørlig innblanding fra min side i den pågående saken, sa Dørum i sin tale.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse