Sponheim, Lars ny

Annonse


Sponheim sterkt kritisert

Sponheim, Lars ny

I følge Dagens Næringsliv er Lars Sponheim i ferd med å få flertallet på Stortinget imot seg. Han blir beskyldt for å trenere planene om et kunnskapssenter på Fornebu, og mange mener at han ikke jobber hardt nok for å få etablert senteret.

Virker ikke ivrig
– Lars Sponheim virker ikke akkurat overivrig. Derfor har jeg skrevet et brev der jeg ber ham gjøre rede for statusen og fremdriften i saken, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torstein Rudihagen til Dagens Næringsliv.

Rudihagen var saksordfører da Stortinget vedtok rammene for utbyggingen av kunnskapssenteret på Fornebu. Men nå mener Rudihagen at næringsministeren er i ferd med å bryte retningslinjene som er satt.

Sponheim forbyr
– Vi føler oss direkte boikottet av Sponheim, som har forbudt sitt eget embetsverk å snakke med oss, sier IT Fornebu og Norsk Investorforums talsmann Per Morten Vigtel til DN.