Reinseth, Bjørn

Annonse


Fremtiden er fremdeles mobil

Reinseth, Bjørn

– Det handler ikke bare om å snakke i telefonen. Det handler om å bruke telefonen til å utnytte en lang rekke nye tjenester, sier systemsjef Bjørn Erik Reinseth i NetCom GSM as til Telecom Revy.

– Vi snakker blant annet om videreføring av dagens GSM-tekst, men det er også snakk om nye teknologier. Med det nye SIM Toolkit vil man ikke bare få nye tjenester, men også et mer interaktivt menysystem og et bedre brukergrensesnitt som gjør det enklere å utnytte nye tjenester.

SMS Toolkit
For NetCom er introduksjonen av SIM Toolkit et eksempel på at slagordet om en trådløs fremtid fremdeles gjelder. Men det er også et eksempel på hvordan har vært altfor opptatt av nettsurfing og lav overføringshastighet når man snakker om GSM-data.

Annonse
– Høyere båndbredde kommer, sier Reinseth. – Men man undervurderer mulighetene i mobile dataløsninger når man konsentrerer seg om båndbredde. Med SIM Toolkit vil man kunne koble seg opp mot banken og få kontoinformasjon og foreta overføringer, siden sikkerheten er langt større enn den man i dag får i minibanker.

Kolossal SMS-vekst
Et annet eksempel er SMS-tjenester, som GSM-tekst, som i løpet av det siste året har hatt en kolossal vekst for NetCom.

– Vi brukte en uke på å legge ut SMS for våre kunder med kontantkort, og allerede første dag var antallet SMS-meldinger for disse kundene oppe i 5.000, og nå er det snakk om 25.000 meldinger pr. dag, sier Reinseth.

– Vi regner med at ”Trådløse, gule lapper” for business-markedet er en annen bruk som vil vokse sterkt fremover, selv om det fremdeles er minimalt i forhold til ungdomsmarkedet.

– Hva skal til for at disse løsningene skal bli et stort marked?

– Hittil har disse vært basert på at kundene selv måtte opptre som teknikere og sette opp det hele. Det som er nødvendig, er at vi tilbyr plug-and-play-løsninger, hvor det er enkelt og ukomplisert å sette opp trådløse dataløsninger, enten de er basert på SMS eller på vanlig dataoverføring, sier Reinseth.

– Derfor arbeider vi aktivt med å finne nye partnere, som PC-Systemer eller Systemsenteret, som vil bli stadig viktigere for oss.

– Men alt dette betyr lite til sammen, siden datatrafikk fremdeles er en minimal del av omsetningen?

– I prosent kan databruken virke minimal, siden taletrafikken har økt så enormt, Og vi tror fremdeles på en kraftig økning i taletrafikk. Men nye brukergrupper og nye applikasjoner vil bety mye for datatrafikken.

– Vi har etterhvert merket at vi er ganske dyktige i NetCom til å lansere de riktige produktene til riktig tid. Faktum er at de fleste nyvinningene innen mobile tjenester de siste årene har vært initiert av oss, bortsett fra Kontrollabonnementet. Og dette vil vi fortsette med, fordi vi det er vår klare oppfatning at mobiltelefonen for folk flest ikke lenger er noen mobiltelefon. Det er ganske enkelt en telefon, avslutter NetComs systemsjef.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse